زنبور.نت > تلقیح ملکه > آماده کردن ملکه > آماده کردن سرنگ تلقیح مصنوعی

آماده کردن سرنگ تلقیح مصنوعی

پس از آماده کردن ملکه برای انجام تلقیح مصنوعی باید سرنگ و نگهدارنده را در زاویه مناسب و صحیح قرار داد؛

محتوای محدود شده. / فقط اعضا میتوانند این پست را ببینند

شما نمی توانید محتوا را مشاهده کنید زیرا فقط مخصوص کاربران است. لطفا یا ثبت نام کنید برای دیدن این بخش.