زنبور.نت > تلقیح ملکه > معرفی ملکه تلقیح شده > معرفی ملکه با قفس فشاری

معرفی ملکه با قفس فشاری

استفاده از قفس فشاری در روی قاب‌های حاوی شفیره‌های در حال تولید باعث می‌شود که کارگران متولد شده از شفیره‌های روی قاب نیز ضمن هم بو شدن با ملکه به عنوان مدافع ملکه همراه با کارگران ملازم دیگر در پذیرش ملکه توسط کلنی مؤثر باشند.

محتوای محدود شده. / فقط اعضا میتوانند این پست را ببینند

شما نمی توانید محتوا را مشاهده کنید زیرا فقط مخصوص کاربران است. لطفا یا ثبت نام کنید برای دیدن این بخش.