زنبور.نت > تلقیح ملکه > معرفی ملکه تلقیح شده > نگهداری و مراقبت از ملکه های تلقیح شده

نگهداری و مراقبت از ملکه های تلقیح شده

برای نگهداری مراقبت از ملکه‌های تلقیح شده باید آنها را در کلنی‌های پرستار بدن ملکه حفظ نمود. چنین کلنی هایی برای تولید و مواظبت ملکه باکره، بالغ کردن و مواظت از زنبور نر و پرستاری از ملکه‌های تلقیح شده در قفس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محتوای محدود شده. / فقط اعضا میتوانند این پست را ببینند

شما نمی توانید محتوا را مشاهده کنید زیرا فقط مخصوص کاربران است. لطفا یا ثبت نام کنید برای دیدن این بخش.