زنبور.نت > مدیریت پرورش > ادغام کلنی‌ها > ادغام کردن کلنی های ضعیف

ادغام کردن کلنی های ضعیف

معمولی ترین روش کمک به کلنی های ضعیف ادغام آنها و ایجاد یک کلنی قوی از دو یا چند ملکه ضعیف است.

از اوایل بهار تا اواسط پاییز می توانیم کندوهای ضعیف را ادغام کنیم. زیرا برای زمستانگذرانی مناسب کلنی ها باید قوی باشند در غیر این صورت در طول نابود خواهندشد.

برای ادغام کلنی ها باید نکات زیر را رعایت نمود:

  •        در ادغام دو یا چند کلنی ضعیف باید ملکه جوان تر را حفظ و بقیه را نابود کنیم.
  •        ادغام در فرصت مناسب انجام شود تا زنبورهای کلنی های ضعیف مختلف فرصت آشنائی با هم یا هم بو شدن داشته باشند و تلفات کاهش یابد.
  •        ادغام در شرایطی صورت پذیرد که از غارت کلنی های ضعیف ممانعت شود.

روش ادغام کلنی ها:

روش اول

در تابستان که معمولا شهد کافی در طبیعت یافت نمی شود و امکان غارتگری وجود دارد برای ادغام دو کلنی ضعیف و ایجاد یک کلنی قوی، باید از بین دو کلنی ضعیف آن که قوی تر است انتخاب شود . سپس در آن را برداشته شود و بالای قاب های آن یک ورقه روزنامه با چندین سوراخ به اندازه قطر یک مداد قرار داد.

سپس کندوی ضعیف تر روی کندوی قوی تر یعنی بالای روزنامه گذاشته شود. به محض استقرار کندوی ضعیف روی کندوی قوی تر، زنبورهای طبقه پائین از راه سوراخ های روزنامه با جویدن دور سوراخ ها و گشاد کردن آنها در هم ادغام می شوند. پس از مدتی می توان روزنامه را برداشت و بدنه کندوی فوقانی را حذف نمود. در این روش ملکه جوان تر و قوی تر، ملک ضعیف تر را می شکد و نیاز به حذف ملکه توسط زنبوردار نیست.

روش دوم

این روش سریع تر از سایر روش های ادغام است. ملکه های دو ضعیف که قصد ادغام آنها را پیدا نموده و ملکه ضعیف تر و پیر تر را از بین می بریم، سپس بهترین قاب های هر دو کندوی ضعیف را که حاوی تخم و لارو و شفیره هستند به همراه ملکه و زنبوران بالغ موجود روی آنها را در یک کندو مستقر می کنیم.

سپس یک سفره یا ورقه نایلونی را در جلوی کندو پهن کرده و بقیه زنبورهای بالغ موجود روی قاب های باقی مانده و داخل دو کندوی ضعیف را روی ورقه نایلونی تکانیده و فورا مقداری شربت روی آنها می پاشیم و آنها را دود داده و به داخل کندو هدایت می کنیم. با این عمل، زنبورها مشغول لیسیدن یکدیگر می شوند و به سرعت هم بو می شوند.

در این روش سریع، زنبورها بسیارکمتر از روش های دیگر ادغام با هم نزاع می کنند و به همین دلیل تلفات زنبورها در این روش کمتر است.

روش سوم

از کندوی ضعیف، ملکه کندوی را پیدا نموده و آن را از بین می بریم. سپس روی کندوی بی ملکه یک شبکه مانع عبور ملکه گذاشته و کندوی دیگر را روی آن مستقر می کنیم در این روش زنبورهای دو کلنی ضعیف به تدریج هم بو و ادغام می شوند.

از آنجایی که عمل ادغام در طول روز انجام می شود و همراه در طول مدت ادغام بخشی از جمعیت کندوهای ادغام شونده در خارج از کندوی خود و در حال چرا هستند.

پس از ادغام به کندوهای خود مراجعه می کنند و چون کندوهای خود را نمی یابد، ناگزیر به کندوهای اطراف وارد می شوند به هر صورت، داشتن یک کندوی قوی و بارآور بهتر از دو کندوی ضعیف و فاقد عملکرد مناسب می باشد.

پاسخ دهید