زنبور.نت > مدیریت پرورش > تبدیل کندوها > راه‌های تبدیل کندوهای بومی به کندوهای جدید

راه‌های تبدیل کندوهای بومی به کندوهای جدید

در بیشتر جاها کندوهای بومی را در یک جا جمع می‌کنند و در کنار هم قرار می‌دهند. به همین دلیل لازم است که کارهای زیر را انجام دهیم.

مرحله اول

ابتدا باید کندوهای بومی را که می‌خواهیم به کندوهای جدید تبدیل کنیم، هر شب به اندازه ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از هم فاصله بدهیم. با این کار زنبورها به سوراخ پراز جدید خود عادت می‌کنند.

این کار را چند شب تکرار می‌کنیم تا فاصله کندوها از هم به ۲ تا ۳ متر برسد. اگر تعداد کندوها برای تبدیل زیاد باشد، می‌توان ابتدا همه کندوها را ۴ تا ۵ کیلومتر دورتر برد. سپس در محل جدید بعد از به وجود آمدن آرامش در کندوها پس از دو یا سه روز، تبدیل کندوها را انجام داد.

مرحله دوم

کندوی بومی را از جای خود برداشته و ۲ یا ۳ دورتر می‌بریم. سپس آن را روی یک چهار پایه که نیم‌متر از زمین بلندتر باشد، قرار می‌دهیم.

کندوی جدید را طوری در مقابل کندوی بومی می‌دهیم که سوراخ پرواز کندوی جدید در مقابل سوراخ پراز کندوی بومی قرار بگیرد.

قسمت اضافی آخر کندوی بومی را با قیچی جدا می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم به راحتی به داخل کندوی بومی دسترسی پیدا کنیم.

دو طرف هر کادر را به شکل ۷ و ۸ میخ می‌‌کوبیم سپس یک طرف آن سیم کشی می‌کنیم.

با چاقوی تیز، با دقت شان‌های کندوی بومی را از بدنه آن می‌بریم.

شان‌های بریده شده از کندوی بومی را با یک دست می‌گیرم و با دست دیگر زنبورهای آن را در داخل کندوی جدید می‌تکانیم یا با برس نرم جدا می‌کنیم.

سپس شان را در یک ظرف کادر سیم کشی شده قرار می‌دهیم؛ طوری که به نوزادهای داخل آن آسیبی نرسد. سپس طرف دوم کادر را برعکس طرف اول سیم کشی می‌کنیم تا شان از روی آن جدا نشود.

مرحله سوم

کادرهای سیم‌کشی شده را به آرامی در داخل کندوی جدید قرار می‌دهیم.

کادرهایی را که دارای نوزاد هستند در وسط کندو می‌دهیم. به طوری که دو طرف آنها کادرهایی باشند که عسل یا موم دارند. به این ترتیب نوزادها از گرما و سرما در داخل کندو در امان می‌مانند.

چند پوکه خالی هم در دو طرف کادرهای سیم کشی شده می‌گذاریم. به این ترتیب جای شان‌ها در بین سیم ها محکم تر می‌شود.

در هنگام انجام کار باید سعی کنیم آسیب کمتری به شان برسد. به خصوص در مورد شان‌هایی که دارای نوزاد هستند، باید بیشتر دقت کنیم. همچنین باید محیط را خوب تمیز کنیم تا زنبورهای کندوهای دیگر به کندوی جدید حمله نکنند.

باید توجه داشته باشیم زنبورهای کم سن تر در یک گوشه از کندوی بومی جمع می‌شوند. در پایان کار، چند بار کندوی بومی را بر روی زمین تکان می‌دهیم. به این ترتیب تمام زنبورها در داخل کندوی جدید قرار می‌گیرند.

کندوی جدید را در محل کندوی بومی قرار می دهیم تا زنبورها به آن عادت کنند و کندوی بومی را به انبار منتقل می‌کنیم.

پاسخ دهید