زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > آماده سازی زنبورستان برای زمستان گذرانی

آماده سازی زنبورستان برای زمستان گذرانی

بازدید کندوها برای آماده کردن کلنی ها برای زمستان گذرانی به شرایط آب و هوائی مناطق مختلف بستگی دارد.

این عمل بایستی بلافاصله بعد از برداشت عسل در اواخر تابستان یا اوایل پائیز آغاز شود. در این بازدید سه عامل مورد توجه قرار می گیرد:

  •       وجود ملکه و وضعیت تخمگذاری آن
  •       وضعیت جمعیت کندو
  •       وضعیت ذخیره زمستانی کندو

در صورتیکه کندوئی دارای ملکه پیر و از کار افتاده و یا بدون ملکه بود، زنبوردار بایستی ملکه جوان را به آن کندو معرفی نماید و در صورت نداشتن ملکه جوان، چنین کندوئی در لیست کندوهای ادغامی قرارمی دهند. چنانچه کندوئی در اواخر تابستان کمتر از چهار قاب جمعیت داشته باشد چنین کندوهایی را باید ادغام کرد.

با توجه ب وضعیت ذخیره زمستانی نحوه تغذیه بایستی طوری تنظیم گردد که هر کندو برای هر قاب جمعیت حداقل دو قاب دو کیلو عسل در اختیار داشته باشد به عبارت دیگر یک کندوی ده قاب جمعیت باید حدود ۲۰ کیلو عسل جهت زمستان گذرانی داشته باشد.

زنبورداران بایستی بعد از برداشت عسل و با کم شدن شهد و گرده در طبیعت از اواسط تابستان کندوها را تغذیه تحریکی کنند تا ملکه تخمگذاری خود را با همان شدت ادامه دهد. در بازدید کندوها برای زمستان گذرانی باید قسمت های اضافی کندو از قبیل طبقه و قاب های اضافی و غیره را حذف کرد.

همیشه باید توجه داشت که وجود ذخیره غذایی بیشتر از حد مورد نیاز کلنی در زمستان بهتر از کم بودن آن است. زمان تغذیه روزانه و مواظبت به هنگام ریختن شربت در شربت خوری ها در تغذیه زمستان بسیار مهم است.

پاسخ دهید