زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تأثیر آب در جیره غذایی زنبور عسل

تأثیر آب در جیره غذایی زنبور عسل

احتیاج به آب در زنبورعسل بستگی به خشکی هوا، میزان آب از دست داده توسط زنبور، سیستم دفع و سیستم تنفسی دارد.


زنبورعسل مواد دفعی مایع تولید می‌کند و برای ادامه حیات باید مرتباً آب بیاشامد. زنبورعسل آب مورد نیاز خود را مستقیم یا غیرمستقیم از شهد گل تهیه می کند. آب حلال بیشتر مواد آلی و نمک‌ها بوده و برای عمل متابولیسم داخل بدن ضروری است. زنبوران عسل آب را به چند منظور وارد کندو می‌کنند.

مهم‌ترین استفاده آب جهت رقیق کردن عسل و یا آب شکری است که ۵۰ درصد یا بیشتر مواد جامد دارند. پرورش و تغذیه نوزادان در کندو و با مقدار آب موجود رابطه مستقیم دارد. زنبوران عسل می‌توانند بدون گرده مقداری نوزاد پرورش دهند و با محتویات مواد ازت‌دار بدن خود آن را تغذیه کنند. ولی بدون آب این عمل امکان پذیر نیست.

آب جهت تامین رطوبت داخل کندو، تعدیل درجه حرارت خصوصاً در تابستان لازم است. همچنین آب برای مواقعی که زنبور از غذای جامد و عسل رس کرده تغذیه می‌کند لازم است.

بالاخره آب برای فعالیت‌های متابولیکی داخل بدن همه موجودات زنده از جمله زنبورعسل لازم و ضروری است. زنبورها آب گرم را ترجیح می‌دهند. ( آب هایی با درجه حرارت بالای ۱۸ درجه سانتی گراد و زیر ۳۲ درجه سانتی‌گراد)