زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تغذیه زنبور عسل

تغذیه زنبور عسل

تغذیه شامل کلیه عملیاتی است که به موجب آن یک موجود زنده، مواد غذائی، مواد معدنی ، آب، ویتامین ها و مواد دیگر را تبدیل به اجزا بدن خود می کند و با برای مراحل مختلف زندگی از آنها انرژی کسب می کند.


در این رابطه زنبورعسل با سایر موجودات تفاوتی ندارد، زیرا این موجود به انرژی، موادمعدنی، مواد پروتئینی ، آب و ویتامین ها احتیاج دارد.

منابع غذایی زنبورعسل:

انرژی مورد نیاز زنبورعسل از طریق مواد هیدرو کربنه و به صورت قند تامین می شود.

سایر نیازهای زنبورعسل از طریق دانه های گرده تامین می گردد. به طور کلی مواد اصلی رژیم زنبورعسل کامل شامل شهد گل و گرده گل می باشد. شهد گیاهان مختلفی که مورد استفاده زنبورعسل قرار می گیرند از نظر کمیت و کیفیت بسیار متفاوت هستند.

به طوریکه برخی از گیاهان از نظر تولید شهد عالی برخی متوسط و گروهی فقیر هستند به طور مثال گیاهان صنعتی مانند توتون و پنبه گیاهان علوفه ای نظیر یونجه، اسپرس، شبدر، گیاهان روغنی مثل آفتابگردان، سویا و کلزا گیاهان معطر مثل بیدمشک، گیاهان وحشی مثل گون و آویشن، گیاهان طبی مثل خردل، گیاهان رنگی مثل زعفران، حبوبات مثل نخود و لوبیا، سبزی ها مثل نعناع، درختان میوه مانند سیب، گلابی و مرکبات ، درختان جنگلی مانند اقاقیا و کاج و انواع مختلف گونه های دیگر مثل گیاهان زینتی می توانند به عنوان منابع تولید شهد و گرده مورد استفاده زنبورعسل قرار گیرند.

پاسخ دهید