زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تغذیه مصنوعی زنبور عسل

تغذیه مصنوعی زنبور عسل

تغذیه مصنوعی زنبورعسل شامل (تغذیه تحریکی، تغذیه تقویتی، تغذیه تکمیلی)


به طور کلی در موارد زیر بایستی کلنی های زنبورعسل را به صورت مصنوعی تغذیه کنیم:

  • در اواخر تابستان یا اوایل پاییز که جریان شهد در طبیعت کم می‌شود. چنانچه ذخایر غذایی کلنی کافی نباشد باید کلنی را تغذیه کنیم.
  • کلنی‌هایی که ذخایر غذایی خود را در زمستان تمام می‌کنند، باید در اوایل بهار که هنوز جریان شهد در طبیعت شروع نشده است، تغذیه شوند.
  • تغذیه کلنی جهت تحریک ملکه به تخمگذاری و تحریک کارگرها به پرورش نوزادان
  • در هر مواقعی که ذخایر غذایی کلنی کم شود و کلنی در معرض گرسنگی قرار گیرد.
  • در مواقع مصرف دارو (همراه با دارو)
  • در هنگام استقرا بچه کندو و یا زنبور پاکتی در یک کندو و برای تحریک شان‌سازی
  • در هنگام پرورش ملکه یا تعویض ملکه

غلظت شربت مورد تغذیه

در بهار، غلظت شربت باید ۱:۱ (یک قسمت شکر و یک قسمت آب) باشد.

در پاییز، غلظت شربت باید ۱:۲ ( دو قسمت شکر و یک قسمت آب) باشد.

چنانچه منظور ما تحریک زنبورها برای پرورش نوزادان باشد باید غلظت شربت را ۲:۱ ( یک قسمت شکر و دو قسمت آب‌) باشد.

نحوه تغذیه شربت:

  •  آب را بجوشانید.
  • پس زا جوش آمدن آب حرارت را قطع کرده.
  • شکر مورد نیاز را در آن ریخته و به هم زده تا کاملا حل شود.

از این طریق می‌توان شیوع غارت توسط زنبورهای غارتگر را کنترل نمود. برای این کار تغذیه زمستانی حتما باید عصرها بعد از غروب آفتاب و یا شب‌ها انجام شود و از ریختن شربت در اطراف و یا روی کندو و یا همچنین سر ریز شدن شربت از شربت‌خوری جدا اجتناب شود. تا تغذیه زمستانی کندوها به صورت طبیعی و دور از هر گونه مشکلات انجام شود و کندوها غذای لازم برای زمستان‌گذرانی خود ذخیره نماید.