زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت > آرام کردن کلنی نیش زن

آرام کردن کلنی نیش زن

کلنی‌ هایی که همیشه موقع بازدید کلی زنبوردار را عصبانی می‌کنند می‌شود با انجام ترفندهایی آرامتر نمود.

اصولی‌ترین روش تعویض ملکه کلنی نیش زن است که با تخمریزی ملکه جدید و تغییر نسل جمعیت بعد از سه ماه کلاً جمعیت به نژاد ملکه معرفی شده جدید برمی‌گردد.

روش دوم هر روز که هوا آفتابی است در شرایط مساعد دمایی چند دور با دودی دود بدهیم با این کار جمعیت نسبت به دودی حساسیتش را کمتر می‌کند و بعد آن طی هر بازدید با کمی دود براحتی به بازدید کلنی پرداخت.

سومین روش که روش خیلی مناسبی است و جواب هم داده روزهای گرم بهار یا تابستان موقعی که هوا گرم است درب کندو را بمدت یک ربع الی نیم ساعت برداشته باز می‌گذاریم و اگر ترس آب شدن موم‌ها را دارید یک طبق خالی تا زمانی که درب کندو باز است روی جعبه کندو قرار دهید گرمای خورشید هم باعث خشک شدن رطوبت کندو می‌شود و هم زنبور را آرام می‌کند.

روش چهارم از کلنی نیش زن تعدادی قاب تخم آن را به کلنی‌ های ضعیف منتقل می‌کنیم یا یک بچه از آن می‌گیریم و از یک کلنی آرام شاخون به بچه معرفی می‌کنیم با تضعیف جمعیتی کلنی حالت نیش زنی آنها فروکش می‌کند.

منبع

منبع

  • قاسم داری (زنبوردار)