زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت > آماده سازی زنبورستان جهت شروع فصل

آماده سازی زنبورستان جهت شروع فصل

آماده‌سازی زنبورستان جهت شروع فصل فعالیت در کندوهای دو طبقه تمام زنبورها در طبقه فوقانی قرار دارند.

در این حالت باید کلیه قا‌ب‌های طبقه بالا همراه با زنبورهای آن را به طبقه پایین آورده و قاب‌های طبقه پایین را به طبقه بالا منتقل نمود. اگر در این موقع وجود طبقه ضروری نباشد آن را برمی‌دارند. ولی در صورت زیاد بودن جمعیت طبقه بر روی کندو باقی می‌ماند. در چنین وضعیتی در طول بهار جمعیت کندو افزایش یافته و به تدریج فضای طبقه اول را به طرف بالا اشغال می‌کند.

در صورتی که شرایط طبیعی از نظر پوشش گیاهی و شرایط آب و هوایی مناسب باشد ممکن است حدود یک الی یک و نیم ماه طول بکشد تا جمعیت کندو افزایش یابد و تمام فضای داخل دو طبقه را اشغال نماید.

برای کندوهای یک طبقه که زمستان را پشت سر گذاشته‌اند نیز باید پوکه و فضای کافی برای تخمریزی ملکه و رشد جمعیت را در نظر گرفت. در این هنگام توصیه می‌شود که برای تحریک ملکه به تخمگذاری و تأمین غذای زنبورها ابتدا کیک عسل وکیک گرده در اسفند و سپس شربت رقیق بهاره یک قسمت شکر و یک قسمت آب حاوی داروهای لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها به کندوها خورانده شود. این تغذیه تا باز شدن اولین گل‌های شهدزای بهاری باید ادامه پیدا کند. ضمناً در صورتی که بعضی از کندوها فاقد ملکه باشند به آنها ملکه معرفی کرده و یا در صورت لزوم در کندوهای دیگر ادغام شوند.