زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت > اهمیت شناسنامه کندو

اهمیت شناسنامه کندو

همان طور که هر انسان در جامعه امروزی برای شناسایی و ارائه خدمات نوین اجتماعی دارای یک شناسنامه می‌باشد.

در زنبورداری هم بهتر است که زنبورداران برای هر کندو یک شناسنامه تهیه کنند تا مدیریت و خدمات دهی به کندوها با برنامه ریزی و بطور یکنواخت پیش رود.

هر کندوی زنبور عسل باید دارای شماره خاص باشد و با قلم مو و رنگ روی بدنه سمت جلو و عقب کندو نوشته شود. طراحی شناسنامه برای زنبورداری تابع طرح خاصی نبوده و هر زنبوردار می‌تواند بنا به سلیقه خود یک شناسنامه ساده طراحی کند.

با تهیه شناسنامه زنبوردار از وضعیت پیشرفت و اقدامات انجام یافته در بازدید های سری قبل مطلع شده و می‌داند که در این سری چه اقدامی انجام دهد و این شناسنامه است که پرونده فعالیت سالانه یک زنبورستان بوده وضع آن کندو را بدون باز کردن درب کندو و آزار زنبورها کنترل کند و مدیریت جامعی به بیماری‌، تولید‌، برداشت عسل‌، تعویض ملکه و … داشته باشد.

در شناسنامه می‌توان (وضعیت ملکه، وضعیت رفتاری کلنی، مقدار جمعیت، تخم، عسل، گرده، نیاز به قاب جدید و وضعیت کلی و ملاحظات روزانه) مورد ثبت و بررسی واقع شود همچنین یکی از فواید مهم شناسنامه، شناسایی کلنی های آرام و با بازده بالا در تولید عسل جهت تکثیر ملکه از نژاد این کلنی‌ها می‌باشد. در خرید و فروش زنبور ها هم بسیار به کار می آید.

شناسنامه کندو ۵۰% هر بررسی را انجام می‌دهد زیرا با اطلاع از وضعیت قبلی هر کندو زنبوردار اقدام به بازدید جدید و اقدام لازمه را انجام می‌گردد.

بدون ثبت اطلاعات در شناسنامه کندو، زنبوردار نمی تواند وضع تمام کندوهایش را در بازدید قبل به خاطر آورد و لذا هیچ چاره‌ای جز بازرسی مجدد تمام آنها ندارد. بنابراین لازم است حتماً برای هر کلنی یک شناسنامه تنظیم کند تا به کمک آن بتواند در موقع لزوم در مورد آن تصمیم‌گیری نماید.شناسنامه کندو

یک زنبوردار حرفه ای با نگاه کردن به این شناسنامه می‌فهمد که در تاریخ ۸۹/۱۲/۲۰ که اولین بازدید انجام شده با دیدن تخم روز کندو ملکه دارد و علت ناراحت بودن جمعیت سردی هوا می‌باشد چرا که زنبور‌ها در هوای سرد ناراحت و نیش زن می‌باشند و در هوای گرم آرام و همچنین تعداد ۵ قاب بعد از پایان فصل سرد بسیار خوب می‌باشد و …