زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت > روش درمان کندوهای نر‌زا

روش درمان کندوهای نر‌زا

یکی از وظایف مهم زنبوردار آگاه بودن از وجود یا عدم وجود ملکه در تمام کندوهایش است و به محض آگاهی از بی ملکه بودن یک کندو، باید فوراً اقدام به دادن ملکه جفت‌گیری کرده به کندوی بی‌ملکه کند.

در غیر اینصورت، حدوداً یک یا دو هفته بعد، کارگران آن کندو شروع به تخمگذاری می‌نمایند که این پدیده را نر‌زایی می‌گویند.

در صورتی که این مشکل برای کندو ایجاد شد باید به روش‌های زیر کندوی نرزا را درمان کرد:

  • سلول زنبور نراگر در یک کلنی نر‌زا، کارگران تازه تخم‌گذاری را شروع کرده باشند باید کندو را در فاصله مناسبی حدود ۲۰۰ متر از زنبورستان بتکانید و مجدداً کندوی خالی را جای خودش بگذارید تا زنبورهای کارگر غیر تخم‌گذار به کندو باز گردند. سپس یک ملکه جوان با قفس به کندو معرفی و تا زمان پذیرفته شدن آن مرتب کلنی را با آب و شکر ۱ به ۱ تغذیه نمایید.
  • در صورتی که بخواهید کندوی ملکه دار را با کندوی نر‌زا ادغام کنید، پس از انجام روش فوق، کلنی ملکه دار را جای کلنی نر زا بگذارید و کندوی نر‌زا را تکان دهید. دو کلنی با هم متحد می‌شوند. قبل از این کار حتماً دو کندو را، هم بو و بعد آن را تغذیه نمایید.
  • در صورتی که مدت طولانی از تخم‌گذاری کارگران تخم‌گذار گذشته باشد، نجات کلنی ممکن نیست و باید کندو تکان داده شود و احتیاج به گذاشتن کندوی خالی در جای اول نیست. در این صورت زنبورها متفرق خواهند شد و یا به کندوهای مجاور قبلی خواهند پیوست.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و زنبورداری (علی آقایی نراقی، مرتضی)