زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت > قوی کردن کلنی‌های ضعیف بعد از کوچ

قوی کردن کلنی‌های ضعیف بعد از کوچ

یکی از کارهای مفیدی که می‌شود روز بعد از کوچ دادن انجام داد و از آن غافل هستیم قوی کردن کلنی‌های ضعیف می باشد.

برای این کار صبح روز بعد از کوچ دادن قبل از اینکه زنبوران جای خود را شناسایی کنند می‌توانیم جمعیت را همراه قاب از کلنی‌هایی که می‌دانیم جمعیت قوی دارند برداریم و در کلنی‌هایی که جمعیت ضعیف دارند قرار دهیم.

توجه شود اگر جمعیت کلنی ضعیف مثلاً در سمت چپ کندو قرار دارد قاب حاوی زنبور کلنی قوی را در سمت مخالف (راست) کلنی ضعیف قرار می‌دهیم و در روز بعد از ادغام قاب‌ها را به هم می‌چسبانیم.

چون زنبورها با محیط جدید روبرو هستند و کندوی اصلی خود را نمی‌شناسند مجبور به ادغام هستند.

در این روش، بدون گلاب و سایر هم بو کننده‌ها این کار را انجام می‌دهیم ولی برای احتیاط بیشتر می‌شود جمعیت‌ها را موقع ادغام هم بو کرد.

این روش ابتکاری در هیچ منبعی تابحال مشاهده نشده است راهی مفید برای نجات و تقویت کلنی‌های ضعیف بعد از کوچ دادن می‌باشد.

منبع

منبع

  • عبدالرسول حافظی (زنبوردار)