زنبور.نت > مدیریت پرورش > جابجایی > تأمین آب در کوچ‌های طولانی

تأمین آب در کوچ‌های طولانی

در مسافرت‌های طولانی کلنی‌های پرجمعیت برای تأمین آب کندو، زنبورهای عسل به سوراخ‌های روشن و دریچه پرواز کندو هجوم می‌آورند.

با این کار سوراخ‌های هواده کندو مسدود شده و باعث خفگی کلنی می‌گردد معمولاً بهترین و قویترین جمعیت‌ها از این لحاظ آسیب می‌بینند.

هنگام کوچ‌های طولانی بخصوص در فصل گرما می‌توانید در هر کندو یک پوکه پر از آب بگذارید. برای این کار تشت بزرگی را از آب تمیز و بدون آلودگی پر کرده و پوکه‌ها را یکی‌یکی در آب فرو برده و یک تکان بدهید تا حباب‌های آن خارج شود.

سپس این پوکه‌ها را در داخل کندو بگذارید. دقت کنید که یک روز بعد از استقرار در قصد پوکه‌های محتوی آب را خارج نموده و آب آنها را خارج نمایید.

پاسخ دهید