زنبور.نت > مدیریت پرورش > جابجایی > نمره گذاری کندو‌ها

نمره گذاری کندو‌ها

از کارهای لازم در هر زنبورداری نمره گذاری کندوها می‌باشد. زنبوردار می تواند با استفاده از شماره‌ها شناسنامه برای هر کندو تهیه کند، یا زنبور دار می‌تواند با نمره گذاری کندوهای خود را شناسایی نموده و اقدامات موردی را برای کندوی خود انجام دهد.

بهتر است، نمره گذاری منحصر به فرد باشد نه اینکه همه زنبوردارهای اطراف شما هم از این مدل نمره گذاری استفاده نمایند. در صورت امکان بهتر است لوگو یا  آرم زنبورستان خود را به همراه شماره بر روی  کندوها گذاشته و اگر لوگو  یا آرم نداشتید. نام و نام خانوادگی خود را بر روی شابل نوشته و بر روی همه کندوها به همراه شمار  بگذارید.

پاسخ دهید