اصول بازدید کلنی

در هنگام بازدید کلنی چند اصل مهم را باید رعایت کرد.

  • در هنگامی که هوا خیلی گرم یا سرد است از بازدید کندو باید خودداری نمود.
  • در هنگام بازدید بدن و لباس و دهان زنبوردار نباید بو بدهد.
  • از زدن عطر و ادکلن باید خودداری نمود زیرا باعث عصبانیت زنبور می‌شود.
  • حتماً چند دقیقه قبل از شروع بازدید با دودی کمی دود به کندو داد. دود باعث تحریک زنبور به خوردن عسل شده و سبب آرامش آن می‌شود.
  • در هنگام جریان شهد زنبور بسیار آرام بوده و به راحتی می‌توان کندو را بازدید کرد.
  • در موقع بازدید در عین سریع کارکردن باید از حرکات ناگهانی‌ و ‌زدن ضربه به کندوها خودداری نمود.

کلاً بازدید باید تنها در موارد لازم انجام شود. با هر بار بازدید نظم داخلی کندو به هم خورده و مقداری عسل توسط زنبورهای کارگر برای برگرداندن کندو به حالت اولیه مصرف می‌گردد.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید