زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > برگ موم یا پوکه را در بهار چه وقت اضافه کنیم؟

برگ موم یا پوکه را در بهار چه وقت اضافه کنیم؟

یکی از مسایلی که زنبورداران در این موقع از سال با آن مواجه هستند نحوه صحیح اضافه کردن پوکه و یا برگ موم می‌باشد.

  • به کندوهای ضعیف زیر چهار قاب خود برای رشد سریعتر می‌توانید پوکه‌های سالم و روشن را استفاده کنید تا شهد صرف تخمریزی و رشد سریعتر زنبور گردد.
  • زنبورهای قوی بالای هفت قاب خود را توصیه می‌کنیم حتماً از برگ موم استفاده کنید.
  • استفاده از برگ موم باعث سلامت کلنی، ترشح موم زنبوران جوان و جلوگیری از بچه‌دهی زود هنگام می‌شود.
  • پوکه‌های سیاه و کپک زده خود را، که نور خورشید از آنها عبور نمی‌کند از رده خارج کنید. پوکه‌های نو، سالم اما کپک زده خود را زیر شیر آب بشورید و در گرمای ملایم و زیر سی درجه قرار دهید تا کپک و رطوبت آنها پاک شود، سپس استفاده کنید.
  • اگر شهد و گرده محیط زیاد است توصیه می‌شود برای زنبور بالای چهار قاب حتماً از برگ موم استفاده شود چرا که استفاده از پوکه باعث می‌شود پوکه از شهد و گرده پر شود و فضای کمی برای تخمریزی ملکه باقی بماند و رشد کلنی کم می‌شود اما استفاده از برگ موم باعث می‌شود شهد و گرده صرف موم بافی شود و تخمریزی سرتاسری شود.
  • بنابراین در فصل رشد جمعیت باید سعی شود بهترین کار را برای تخمریزی بیشتر و بهتر انجام داد و اضافه کردن پوکه و برگ موم بر همین مبنا می‌باشد.
  • توصیه می‌شود پوکه‌های سالم و تمیز را برای بچه زنبورها، زمانی که موم بافی متوقف می‌شود و یا فصل عسل ذخیره و نگهداری کنید.
  • دقت داشته باشید استفاده به موقع از برگ موم باعث می‌شود ملکه چند بار در شان تخمریزی کند و پوکه محکم شود و در عسل گیری نشکند. در صورتی که برگ موم دیر هنگام داده شود ملکه فرصت تخمریزی چند باره را پیدا نکرده و شان‌های تازه و پر عسل در عسل‌گیری احتمال شکسته شدنشان زیاد است و توصیه می شود با شان و قاب فروخته شوند.

منبع

منبع

  • عبدالرسول حافظی (زنبوردار)