زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > تشخیص فصل زنبورداری

تشخیص فصل زنبورداری

فصل زنبورداری با شروع فصل بهار هر منطقه آغاز می شود و فعالیت زنبوران در بخش تخمدان کندو با افزایش تخم و لارو همراه است.

به طوری که ا گر شانی ساخته شود همیشه شان دارای سلولهای کارگر خواهد بود و با افزایش جمعیت نوزادان کارگر کندو برای تقسیم طبیعی (بچه کندو)شروع به ساختن سلولهای نر می کند.

وجود سلولهای نر شروع فصل نر ها را در منطقه نشان می دهد و کشتن زنبوران نر توسط کارگران(نرکشی) موید اختتام فصل نرها در همان منطقه است.به طوری که قبلا ذکر گردید وجود نرها قبل و پس از فصل نرها دلیل بر معیوب بودن کندو است یعنی ملکه باکره و یا مریض بوده و یا از فصل جفتگیری گذشته.

شروع فصل زنبورداری

از انجایی که تابش نور خورشید و حرارت ان بر سطح کره زمین یکنواخت نیست در نتیجه محیطهای مخطلفی در سطح کره زمین به وجود امده است.به عبارت دیگر فصل زنبورداری در هر منطقه ثابت ولی در مناطق مختلف دنیا متفاوت است.اما عملیات ان در تمام مناطق دنیا یکسان است.

یعنی زمانی که فصل زنبورداری در جنوب کشور به اتمام میرسد فصل زنبورداری در شمال کشور اغاز می شود.بدین منظور شناخت منحنی شروع و پایان فصل زنبورداری و عملیات مربوط به ان فصل در هر منطقه لازم و ضروری است .بر اساس میزان تابش نور خورشید و میزان حرارت ان منحنی رشد گیاهی(منابع غذایی)در منطقه به وجود می اید و به موازات ان نیز منحنی افزایش جمعیت کندو اغاز می شود و بر اساس شروع کاهش درجه حرارت و نور خورشید(کوتاه شدن روزها)منحنی فصل تولید عسل حاصل می شود.

که به همین خاطر پنج فصل در زنبورداری به وجود می اید که به شرح زیر است:

  • فصل A(از فروردین و اوایل اردیبهشت):حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو استفاده از گرده مصنوعی و شربت تقویت روزانه به میزان ۱/۲الی۱/۴ لیتر به نسبت یک به یک و نظافت داخل کندو
  • فصل B(اردیبهشت،خرداد تا اوایل تیر):فصل پرورش ملکه – بچه کندوی طبیعی و مصنوعی (تکثیر کندو)و استفاده از صفحات موم اجدار و اضافه کردن طبقه عسلدان.
  • فصل C(از اوایل تیر تا اواسط مرداد):عملیات ذخیره سازی کلنی برای جمع اوری عسل (تولید عسل).
  • فصل D(اواخر مرداد تا اوایل مهرماه):برداشت عسل،اماده سازی کندو برای زمستان گذرانی (تغذیه زمستانی به نسبت ۵ به ۳ یا ۳ به ۲ ).
  • فصل E(اوایل مهرماه تا پایان فصل زمستان منطقه):در صورت ماندن در منطقه گذراندن زمستان و استراحت کلنی ها و در صورت امکان کوچ دادن به مناطق گرمسیر.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)