زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > حذف کندو های کم بازده و ضعیف

حذف کندو های کم بازده و ضعیف

جمعیت کلنی برای زمستان‌گذرانی عامل بسیار مهمی است. تجربیات چندین ساله نشان داده است که یک کلنی پر جمعیت و قوی شانس به مراتب بیشتری از کلنی‌های ضعیف و کم جمعیت برای زمستان‌گذرانی دارد.

کلنی قوی آن است که دارای دو طبقه پرجمعیت و یک ملکه جوان و سالم باشد. کلنی‌های ضعیف باید از بین بروند و یا اینکه ادغام شوند. بعضی این عمل را از دست دادن کندوی خود تلقی می‌کنند. ولی این طور نیست. ما معمولاً در طول زمستان و اول بهار کلیه کندو های ضعیف را بنا به دلایل مختلف از دست می‌دهیم و فقط هزینه‌های اضافی نگهداری و غذا است که از دست‌مان می‌رود. لذا بهتر است که در اول فصل با شناسایی کندوهای ضعیف آنها را با هم ادغام کنیم.

شناسایی کندو های ضعیف

چنانچه شرایط طبیعی برای تمامی کلنی‌ های یک زنبورستان برابر باشد زنبوردار میزان عسل سالیانه هر کندوها را با شناسنامه آن نوشته و میزان تولید عسل سالیانه زنبورستان را محاسبه می‌کند و در نهایت با تقسیم مجموع عسل سالیانه بر تعداد کندو ها میانگین عسل تولید زنبورستان به دست می‌آید.

حال شما می توانید کندو هایی که تولید آنها کمتر از میانگین زنبورستان باشد در هم ادغام کنید و نگران کم‌شدن تعداد کندو های خود نباشید. زیرا جمعیت قوی، در زمستان هیچ آسیبی نمی‌بیند و سال بعد هم محصول بیشتر می‌دهد.

این عمل ساده به تنهایی یکی از کارهای مهم زنبورداری برای اصلاح‌نژاد زنبورستان است که از طریق انتخاب خوب‌ها و حذف بقیه است که در نتیجه صفات بد به تدریج از زنبورستان حذف می‌شود.

البته بچه کندو و کندوهای تکثیر شده یا کلنی‌های خاص از این قانون جدا هستند.

پاسخ دهید