زمان خرید کندو

بهترین زمان برای خرید جمعیت‌ها در شرایط ایران (باستثنای مناطق بسیار گرم جنوبی) بهمن و اسفند‌ماه زمانی که زمستان‌گذرانی به پایان رسیده و درب کندو برای آغاز شربت تحریکی باز می‌کنیم تا شرایط کندو را بررسی کنند، می‌باشد.

در اواخر تابستان و پاییز همه جمعیت‌ها یک قدرت دروغی نشان می‌دهند چون هنوز زنبورهای بهاری و تابستانی که بزودی باید بمیرند در داخل جمعیت زنده‌اند ولی تا دی‌ماه از بین رفته و آنچه باقی‌مانده تنها زنبورهای زمستانی‌اند و قدرت حقیقی جمعیت را نشان می‌دهند.

این زنبور ها تا اواسط بهار آینده زنده مانده و با زنبورهائی که در بهار متولد می‌گردند در رشد جمعیت بسیار موثر خواهند بود‌. بنا‌بر‌این خرید جمعیت در اواخر تابستان و پائیز اصلاً صحیح نیست . در اوایل زمستان چون نمی توان درب کندو را برای بازدید و کنترل ملکه و جمعیت باز نمود تا ببینم چه چیزی را می‌خریم مناسب نمی‌باشد‌.

در اواخر بهار و اوایل تابستان هم خرید کلنی به دلیل زمان محصول دهی زنبورداران کلنی‌های خوب خود را نمی فروشند و آنچه دست شما را می‌گیرد کلنی‌های نا مرغوب بوده و ۸ ماه نگهداری زنبور بدون هیچ محصولی‌. پس بهترین زمان اواخر زمستان و فروردین ماه می‌باشد‌.

نکته
فروش کلنی به تعداد قاب زنبور می‌باشد مثلاً کندوی ۶ قاب یا ۸ قاب و یا ۱۰ قاب و هر چه تعداد قاب‌ها بیشتر باشد‌. قیمیت کندو بالا می‌رود‌. پس موقع خرید خریدار باید توجه داشته باشد که هر قاب باید دو طرفش کامل زنبور نشسته باشد و هیچ جای خالی بدون زنبور نباشد.

پاسخ دهید