زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > زنبور پاکتی (Package Bees)

زنبور پاکتی (Package Bees)

یکی از رشته‌‌های تولیدی صنعت زنبورداری در بعضی از کشورها، بخصوص در آمریکای شمالی تولید زنبور پاکتی است.

در این رشته تولیدی معمولاً پرورش زنبور و پرورش ملکه همزمان و توأم ‌‌می‌باشد. روش کار به این صورت است که در مناطق مناسب از نظر شرایط آب و هوائی و پوشش گیاهی نسبت به ازیاد جمعیت کلنی‌‌‌ها اقدام ‌‌می‌گردد، به گونه‌ای که از هر کندو بتوان مقداری زنبور مازاد برداشت نمود.

ضمناً همزمان با این عمل ملکه نیز پرورش داده ‌‌می‌شود. جعبه‌‌های چوبی مخصوصی که در دو طرف آنها توری سوراخ کوبیده شده است جهت حمل و نقل زنبور مورد استفاده قرار ‌‌می‌گیرند. در هر یک از این جعبه‌‌‌ها معمولاً حدود ۱ تا ۱.۵ کیلو زنبور ریخته و یک عدد ملکه بارور را نیز در قفس مخصوص ملکه گذاشته و در بین زنبورهای فوق‌الذکر آویزان ‌‌می‌نمایند. ضمناً یک قوطی یک لیتری را نیز از شربت پر کرده و در داخل جعبه زنبور پاکتی قرار ‌‌می‌دهند که زنبورها از آن تغذیه کنند. جعبه زنبور پاکتی پس از پر و آماده شدن به وسیله پست و یا کامیون به نقاط مختلف ارسال ‌‌می‌شود.

زنبور پاکتی را اساساً برای تشکیل کلنی‌های جدید، جایگزین کلنی‌‌های مرده، برای گرده‌افشانی و همچنین تقویت کلنی‌‌های ضعیف استفاده ‌‌می‌کنند. بیشترین مورد مصرف زنبور پاکتی در مناطقی است که دارای زمستان سرد و طولاتی بوده و امکان نگهداری کلنی کم بوده و یا مقرون بصرفه نمی‌باشد.

همچنین مراکز تولید آن در مناطقی است که در زمستان شرایط مناسبی برای پرورش و تولید زنبور وجود داشته باشد. در کشور ما نیز چنین شرایطی وجود داشته و ‌‌می‌توان در استان‌‌های جنوبی و جنوب غربی که در فصل زمستان چراگاه‌‌های مناسبی دارند نسبت به تولید زنبور پاکتی اقدام نموده و به مناطق سردسیر و یا سایر مناطق که در اوایل بهار نیاز به زنبور دارند ارسال داشت.

منبع

منبع

  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)
  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)

پاسخ دهید