زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > شناخت حرفه زنبورداری

شناخت حرفه زنبورداری

زنبورداری حرفه‌ای است که اقتضائات خاص خود را دارد که به آن‌ها اشاره می‌گردد.

زنبورعسل زندگی و رشدش وابستگی کامل به وجود گل و همچنین شهد دارد. پس زنبوردار باید به محض کم شدن جریان شهد منطقه اقدام به کوچ به مناطق شهد خیز نمایند. پس شغلی است که با جابجائی دائمی همراه است.

همچنین کارکردن زنبور احتیاج به وجود شرائط آب و هوائی مناسب دارد که در صورت وجود گل و شهد ولی مناسب نبودن شرایط جوی زنبورعسل قادر به فعالیت نمی‌باشد. برخلاف گوسفند که در باد و باران نیز می‌تواند به فعالیت خود در مراتع ادامه دهد زنبور قادر به این کار نیست.

کوچ زنبورها در فصول کار آنها در شب صورت می گیرد تا همه زنبورها به کندو برگشته باشند.

با توجه به وجود گل ها در مراتع و مناطق کوهستانی و در خارج از شهرها اقتضای زنبورداری داشتن آمادگی برای زندگی در چادر و کوهستان است که محدودیت‌های خاص خودش را از نظر مسائل رفاهی دارد.

یکی از مشکلات دیگر در زنبورداری استخدام کارگرهای وارد می‌باشد. به طوری که کارگرها اکثراً ناوارد هستند و در صورتی که با این تخصص آشنائی پیدا کنند برای خود اقدام به زنبورداری کرده و از کار برای زنبورداران خودداری می‌کنند.

با این همه زنبورداری شاید تنها شغلی است که با مدیریت صحیح می‌توان در سال اول سرمایه را دو برابر کرد و در صورت نا آگاهی آن را بر باد داد.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید