زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > مدیریت کلنی‌‌ زنبور عسل برای تولید زنبور پاکتی

مدیریت کلنی‌‌ زنبور عسل برای تولید زنبور پاکتی

اساساً برای تولید زنبور پاکتی مدیریت کلنی‌ها با مدیریت برای تولید عسل تفاوت عمده‌ای ندارد.

در اینجا باید تما‌‌می ‌امکانات به کار گرفته شود که جمعیت کلنی‌‌‌ها برای دوره زمانی معینی به حداکثر برسد.

بدین منظور انجام بعضی از اقدامات ‌‌می‌تواند مؤثر واقع گردد. در ابتدای فصل فعالیت که بسته به مناطق مختلف فرق ‌‌می‌کند تعویض ملکه‌‌های قد‌‌یمی‌ و جایگزینی آنها با ملکه‌‌های جوان، بارور و اصلاح شده اولین اقدام محسوب ‌‌می‌گردد.

کلنی‌‌های ضعیف را در یکدیگر ادغام کرده، جمعیت‌‌‌ها را هماهنگ و میزان غذای کلنی‌‌‌ها را نیز باید برسی و در صورت تأمین نمود. در صورتی که قاب‌‌های حاوی عسل و گره گل در دسترس نباشد باید از شربت قند و خمیر جایگزینی گرده گل استفاده نمود.

این موضوع در پرورش نوزادان بسیار اهمیت دارد. نوع و ترکیب خمیر جایگزینی گرده گل متفاوت بوده و بسته به امکانات موجود فرق ‌‌می‌کند. ولی معمولاً مقداری گرده گل را (حدود ۵ تا ۲۵% وزن خشک) با موادی که از پروتئین غنی هستند مثل آرد کنجاله سویا و مخمر آبجو و …مخلوط کرده و به کار ‌‌می‌برند.

برای مخلوط کردن این مواد از شربت قند ۵۰% استفاده شده تا ترکیب حاصله به صورت خمیر مناسبی آماده شود. علاوه بر اقدامات فوق‌الذکر چون این گونه کلنی‌‌‌ها دارای جمعیت بسیار زیادی خواهند شد امکان تولید بچه کندو و کاهش جمعیت آنها وجود دارد.

لذا باید تما‌‌می ‌اقدامات لازم جهت جلوگیری از تولید بچه کندو صورت گرفته و جمعیت اضافی کندو را به موقع برداشته و به صورت زنبور پاکتی به فروش رسانید. سایر اقدامات مهم زنبورداری از جمله تهویه کافی کندوها، محافظت در مقابل باد و باران، استقرار کندوها در مکان‌‌های مناسب و کنترل آفات و بیماری‌‌‌ها همگی برای موفقیت در امر تولید زنبور پاکتی دخیل ‌‌می‌باشند.

منبع

منبع

  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)
  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)

 

پاسخ دهید