زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > مدیریت کندو در زمستان

مدیریت کندو در زمستان

مدیریت مناسب در نحوه زمستان گذرانی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از وارد آمدن خسارات قابل توجه به یک زنبورستان باشد‌. پیشگیری از وارد آمدن تلفات به کلنی‌های زنبورعسل در فصل زمستان که همواره قابل توجه نیز بوده از مهمترین دغدغه‌های زنبورداران بوده و است. نکات مهمی که باید در آماده سازی کلنی‌ها برای زمستان گذرانی در نظر گرفت عبارتند از:

  • حذف اضافات داخل کندو ( طبقه ، قابهای اضافی و…)
  • تغذیه زمستانی مناسب
  • تعیین مقدار ذخیره زمستانی لازم برای هر کندو و مقدار غذایی که باید به هر کندو داده شود
  • استعمال داروهای لازم جهت زمستان گذرانی
  • ادغام کندوهای ضعیف

بازدید کندوها باری زمستان گذرانی به شرایط آب‌و‌هوایی مناطق مختلف بستگی دارد‌. آماده‌سازی کلنی‌ها برای زمستانگذرانی باید بلافاصله بعد از برداشت عسل در اواخر تابستان یا اوایل پاییز انجام گیرد.

 در این بازدید سه عامل باید مورد توجه قرار گیرد:

  • وجود ملکه جوان و مناسب د رکندو و وضعیت تخمگذاری آن
  • در صورتی که کندویی دارای ملکه پیر و از کار افتاده بوده و یا کندویی بدون ملکه باشد در صورتی که زنبوردار ملکه جوان تخمگذار در اختیار داشته باشد باید ملکه پیر را حذف کرده و ملکه جوان را به ان کندو معرفی کندو در صورت نداشتن ملکه جوان چنین کندویی را در لیست کندوهای ادغامی قرار دهد.
  • وضعیت جمعیت کندو

در مورد وضعیت جمعیت کندو هر گاه کندویی در اواخر تابستان کمتر از چهار قاب جمعیت داشته باشد چنین کندویی را باید ادغام کرد.با توجه به ذخیره زمستانی نحوه تغذیه باید طوری باشد که هر کندو برای یک قاب جمعیت حداقل دو کیلو عسل در اختیار داشته باشد.

  • وضعیت ذخیره زمستانی کندو

به عبارت دیگر یک کندوی ده قاب جمعیت باید حدود ۲۰کیلو عسل جهت زمستان گذرانی داشته باشد.

پاسخ دهید