زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > نکات مهم برای خرید تله گرده‌ گیر

نکات مهم برای خرید تله گرده‌ گیر

شبکه تله گرده‌گیر باید متحرک باشد به طوری که ابتدا بدون شبکه نصب شده و پس از یک روز که زنبوران به تله عادت کردند شبکه نیز در جای خود قرار داده شود.

قطر سوراخ‌ها ۵ میلی‌متر باشد که درست به اندازه قطر بدن زنبور در نظر گرفته شده است. تعداد سوراخ‌های شبکه در هر سانتیمتر مربع ۳ عدد، یعنی فاصله سوراخ‌ها با یکدیگر ۲ میلی‌متر باشد. مخزن تله گرده‌گیر کشویی باشد تا بدون مزاحمت برای زنبوران برداشته شود. خرید تله گرده‌گیری که قبلاً استفاده شده توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است باعث انتشار آلودگی گردد.

برای عبور زنبوران نر دو سوراخ به قطرهای ۶.۵ الی ۷ میلیمتر در تله گرده‌گیر لازم است که این دو سوراخ معمولاً در دو طرف بدنه تله گرده‌گیر یا روی شبکه تعبیه می‌شود.

توری روی مخزن تله از جنس استیل یا آلومینیوم باشد تا زنگ نزده و به راحتی شستشو و ضد عفونی گردد. تله گرده‌گیری خوب است که بتواند ۶۰% از گرده آورده شده به کلنی را در زمان جریان شهد سنگین جمع‌آوری کند.

عوارض تله گرده‌گیر

با توجه به اینکه تغذیه زنبوران بر دو پایه شهد و گرده است لذا نباید تله گرده‌گیر به طور دائم روی کندو نصب شود و باید آن را به طور متناوب به کار برد، به طوری که بعد از چند روز تله گذاری به کندو فرصت داد تا برای مصرف خود و پرورش لاروها گرده جمع‌آوری نماید، در غیر این صورت به کندو صدمه وارد شده و کاهش تولید عسل مشاهده خواهد شد.

ضمناً برای تبخیر رطوبت اضافی عسل، قبل از برداشت محصول عسل تله گرده‌گیر نباید نصب شود زیرا تبخیر رطوبت و تهویه کلنی در مدت جمع‌آوری شهد ضروری است.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید