زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > نگهداری پوکه های اضافی در زمستان

نگهداری پوکه های اضافی در زمستان

پس از برداشت عسل در اواخر تابستان تعدادی از پوکه های اضافی را برداشته و برای سال بعد نگهداری می‌کنیم. نحوه نگهداری پوکه  ها با یکی از روش‌های ریز امکان‌پذیر است.

در یک کندو ۷ طبقه پوکه چیده می‌شود و در هر طبقه یک قرص فسفید آلومینیوم یا نفتالین گذاشته می‌شود.

باید تمام سوراخ‌ها و راه های ورود هوا و حشرات با روزنامه خیس شده خمیری بسته شود. بهتر است روی هر طبقه درب شیشه‌ای یا پلاستیکی قرار داد و قرص را روی آن گذاشته تا پودر قرص پخش نشده و تمامی پوکه‌ ها تا بهار سال بعد کاملاً سالم بمانند.

در انبارهای دربسته پوکه ها روی هم به صورت ایستاده چیده می‌شوند، سپس برای هر متر‌مکعب فضا ۱۵ گرم گل گوگرد در قوطی فلزی ریخته و روی آن را با مقداری الکل آغشته می‌کنیم. قوطی فلزی باید بالاتر از تمام پوکه ها  قرار گیرد. گاز حاصل از آن روی تخم‌های حشره بی‌تأثیر است و پس از ۱۵ روز این کار باید تکرار شود.