زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > پر کردن قفس‌های زنبور پاکتی

پر کردن قفس‌های زنبور پاکتی

برای پر کردن قفس‌های زنبور پاکتی از زنبور روش‌های مختلفی به کار گرفته شده است.

مرسوم‌ترین این روش‌‌ها استفاده از “جعبه تکاندن زنبور” است که ظرفیت حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلو زنبور را دارد. این جعبه دارای دو قسمت عمده است. قسمت فوقانی دارای یک قیفی است که به قسمت تحتانی را داشته و ضمناً یک ظرف عمیق که از شبکه ملکه درست شده و قابل جدا شدن است بر روی قسمت فوقانی قیف قرار می‌گیرد.

بدنه کندوی تأمین کننده زنبور را بر روی قسمت فوقانی این جعبه قرار داده و شان‌های حاوی زنبور بر روی شبکه ملکه تکانده می‌شوند و از این طریق زنبورهای کارگر در جعبه تحتانی ریخته می‌شوند. بدین ترتیب زنبورهای نر و ملکه بر روی شبکه ملکه قرار رفته و با زنبورهای کارگر که در قسمت تحتانی قرار می‌گیرند قاطی نشده و به کندوی اولیه خود بازگردانده می‌شوند.

پس از آن که به اندازه کافی زنبور جمع‌آوری شد، قفس‌های زنبور پاکتی را بر روی ترازو قرار داده و سپس قسمت تحتانی “جعبه تکاندن زنبور” را برداشته و زنبورها را از طریق دریچه خروجی آن و به وسیله قیف به داخل قفس‌ها می‌ریزند.

پس از این مرحله یک ملکه که قبلاً در قفس‌های دو حجره‌ای مخصوص ملکه (بدون زنبور همراه و بدون شیرینی ملکه) قرار داده شده و قفس آن به یک رشته سیم یا مفتول باریک بسته شده است در وسط قفس زنبور پاکتی قرار داده می‌شود. بالاخره ظرف شربت‌خوری را داخل قفس گذاشته و آنها را جهت بسته‌بندی روی کامیون آماده می‌نمایند.

برای ارسال گروهی قفس‌های زنبور پاکتی به وسیله کامیون معمولاً هر ۴ تا ۵ قفس را به وسیله دو باریکه چوب به طول ۹۰، عرض ۵ و ضخامت ۱ سانتی‌متر به یکدیگر متصل کرده به طوری که بین هر دو قفس فاصله‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر ایجاد گردد.

در جریان پر کردن قفس‌های زنبور پاکتی باید دقت کافی به عمل آید که زنبورها از گرمای زیاد آسیب نبینند. پس از بسته‌بندی قفس‌ها نیز باید زنبورهای چسبیده به سطح آنها را جدا کرده و با شربت ۴۰ به ۶۰ زنبورها را اسپری نمود تا آرامش نسبی را پیدا کنند و مقداری شربت بخورند.

زنبورهایی که قبل از حرکت به اندازه کافی شربت خورده باشند قادرند حدود ۳ روز مسافرت را به خوبی تحمل نمایند. در غیر این صورت در را از شربت داخل ظروف شربت‌خوری تغذیه کرده و ممکن است برای همه زنبورهای قفس شربت به اندازه کافی باقی نماند. ضمناً باید دقت شود که زنبورهایی ارسالی زنبورهای جوان باشند. برای این کار باید از طبقه فوقانی کندوهای تأمین کننده اقدام به برداشت زنبور نمود.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)
  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)

پاسخ دهید