زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > پیش‌بینی پاییزی جمعیت کلنی در بهار سال بعد

پیش‌بینی پاییزی جمعیت کلنی در بهار سال بعد

در شهریور و مهر به راحتی می توان قدرت جمعیت در بهار سال آینده را پیش‌بینی نمود.

برای این کار با دیدن تعداد خیلی زیاد زنبورها در هر کندوها و در شهریور و مه ماه نباید گول خورد چون اینها همان زنبورهای بهاری هستند که بزودی باید بمیرند.

باید تنها به مقدار تخم و لارو کندوها توجه نمود. اگر مقدار تخم و لاروی در شهریورماه و مهرماه در کندویی زیاد باشد آن کندو مسلما در بهار آینده قوی خواهد بود و از گل‌های درختان میوه یک محصول عسل جالب به کندو خواهد آورد. اگر مقدار تخم لارو کم باشد چنین جمعیتی در بهار آینده ضعیف و کم محصول و یا حتی بی محصول خواهد بود.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید