زنبور.نت > مدیریت پرورش > بچه کندو > دلایل بچه کندو دادن کلنی

دلایل بچه کندو دادن کلنی

بچه کندو دادن صفتی ژنتیکی است. نژاد کارنیولان، نژادهای آفریقایی و نژاد ایرانی تمایل زیادی به بچه‌دهی دارند.
در مقابل نژاد‌های اروپایی، قفقازی و ایتالیایی تمایلی ضعیف به بچه‌دهی دارند. علاوه بر ژن عوامل محیطی محرک دیگری نیز در بچه‌دهی موثر اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تراکم زیاد زنبوران در کندویی که جمعیت بالایی دارند
 • عدم جای کافی برای ذخیره عسل و پرورش نسل
 • ممکن است ملکه پیر شده باشد
 • ممکن است کندو غیر استاندارد باشد
 • افزایش دمای کندو
 • وجود نسل فراوان در کندو
 • وجود قاب های کهنه که حجرات آن در اثر کثرت استعمال تنگ شده است
 • عدم رضایت از عملکرد ملکه
 • افزایش تعداد بیش از حد زنبوران نر
 • عدم رعایت فاصله مناسب بین قاب ها (تهویه مشکل و فعالیت در تنگنا)
 • …همخونی و

منبع

منبع

 • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

 

پاسخ دهید