زنبور.نت > مدیریت پرورش > بچه کندو > شیوه تغذیه بچه کندو

شیوه تغذیه بچه کندو

بچه زنبور طبیعی پس از اینکه  در کندو مستقر شد. باید چند قاب موم دوزی شده را به همراه یک یا دو پوکه و اگر شد یک یا دو قاب  لارو سر باز  داخل کندویشان گذاشت.

نباید تا سه روز اول هیچ گونه تغذیه‌ای گردد. در صورت تغذیه چه بسا از کندو فرار می‌کند. زیرا زنبورها قبل از بچه دادن یعنی زمانی که قرار از از کندو  خارج شوند به قاب‌های عسل هجوم برده و عسلدان خود را پر عسل می‌کنند.

این مقدار عسل برای سه روزشان کافی می‌باشد. در این مدت بشدت از شربت و یا عسل بدشان می‌آید در صورت تغذیه با شربت احتمال فرار از کندو وجود دارد. در ضمن این زنبورها استعداد موم دوزیشان بسیار زیاد می‌باشد و زنبور دار می‌تواند. از مدت دو روز اول از این بچه چند قاب موم بافی شده بگیرد.

بعد از روز سوم باید بچه را با شربت یک به یک به مدت ۱۰ روز  تغذیه نموم تا جمعیت قوی گردد. اما اگر بچه مصنوعی باشد. باید از روز اول اقدام به تغذیه نمود.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

 

پاسخ دهید