زنبور.نت > مدیریت پرورش > بچه کندو > پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو

پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو

هرگاه بوی متساعد شده از ملکه یا همان فرمون به اندازه کافی بین کارگران توزیع گردد معمولاً ‫کلنی به فکر بچه‌دادن نمی‌افتد.

برای پیشگیری از بچه‌دادن بهتر است‬ ‫که فرمون ملکه به اندازه کافی به کارگران برسد تا شروع به ساخت سلول‬ ‫ملکه ننمایند اما کاهش بوی ملکه بخصوص کاهش ناگهانی آن سبب‬ ‫ساخته شدن سلول‌های ملکه در قسمت هایی از شان‌های نوزادان که‬ ‫کاهش فرمون ملکه بیشتر در آنجا احساس می‌شود‌، می‌گردد.‬

‫طغیان ناگهانی شهد و انباشته شدن تمامی فضای شان‌ها از شهد و‬ ‫کمبود جا برای ذخیره آن و پر شدن عسلدان‌ها و به وجود آمدن زنبوران‬ ‫ذخیره‌ساز نیز می‌تواند از عوامل مهم تحریک به بچه دادن کلنی باشد.

‬ ‫بعضی مواقع نیت کلنی به بچه‌دادن به سادگی در نتیجه تغییر شرایط‬ ‫محیطی عوض می‌شود و تب بچه دادن در کلنی می‌خوابد باین صورت‬ ‫که وقتی به ناگهان شهد در طبیعت کمیاب می‌شود کلنی‌هایی که قصد‬ ‫بچه دادن دارند از آن صرفنظر کرده و سهم روزانه خود را از بوی ملکه‬ ‫دریافت می‌کند و سپس سلول‌های ملکه را از بین برده و به فعالیت خود‬ ‫ادامه می‌دهند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

منبع

منبع

  • شادروان داوود جواهری