زنبور.نت > اخبار > اقتصادی > بازاریابی عمده ترین مشکل در صادرات عسل

بازاریابی عمده ترین مشکل در صادرات عسل

رییس بخش پژوهش‌های زنبور‌عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: کیفیت، بازاریابی و بسته‌بندی عمده‌ترین مشکل و موانع صادرات عسل کشور است.

طهماسبی در گفتگو با خبرنگار پایگاه تخصصی علمی زنبور افزود: اگر چه طبق برنامه چهارم از نظر تولید وضعیت بهتری داریم اما در مورد راندمان تولید و کیفیت آن باید کار شود.

وی تصریح کرد: طبق برنامه چهارم توسعه راندمان و عملکرد تولید باید ۱۲ الی ۱۴ کیلوگرم از هر کلونی در سال می‌شد که هم اکنون این میزان ده کیلوگرم در سال است.

 طهماسبی با بررسی وضعیت زنبور‌داری ایران نسبت به جهان اظهار داشت: در حال حاضر ایران با ۵ میلیون و ۱۰۰ کلنی ۵.۳۵ درصد کلونی‌های دنیا را دارد که از اینها سالانه ۴۵ هزار تن یعنی ۳.۲ درصد کل عسل دنیا استحصال می‌شود.

وی افزود: متوسط تولید عسل از هر کلونی در دنیا ۲۰ الی ۶۰ کیلوگرم اما در ایران ۱۰ کیلوگرم در سال است و این در حالی است که قبلا تا ۱۳ کیلوگرم از کلنی هم عسل برداشت شده بود.

طهماسبی یادآور شد: تغییرات شرایط آب و هوایی از علل عمده کاهش عملکرد تولید عسل در ایران است.

وی افزود: ایران از نظر تولید در جایگاه دهم و از نظر میانگین تولید جایگاه هفتادم دنیا را دارد.

طهماسبی تاکید کرد: کافی نبودن مراکز آموزشی، اساتید و کم توجهی به بخش زنبور عسل و نیز ارتباط ضعیف مروجان و محققان را از موانع عمده تولید عسل کشور عنوان کرد.

وی افزود: عدم شناسایی درست عسل طبیعی و غیرطبیعی در کشور که مبنای اصولی ندارد را عامل مهم در سرانه مصرف کشور عنوان کرد.

رییس بخش پژوهش‌های زنبور‌عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تصریح کرد: طی سال‌های گذشته واردات عسل مشکلات زیادی را برای زنبور‌داران ایجاد کرده به طوری که عسل‌های بی کیفیت و نامطلوب و با قیمت پایین‌تر وارد کشور می‌شود.

طهماسبی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عسل به عنوان دارو بوده و در سلامتی تاثیر بسزایی دارد و همچنین ۳۳ درصد تولیدات بخش کشاورزی به دلیل گرد‌افشانی زنبور است و ۹۰ درصد سود اقتصادی حاصل از زنبور ۹۰ برابر سود اقتصادی عسل توسط زنبور در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود باید از این بخش حمایت ویژه‌ایی شود.

رییس بخش پژوهش‌های زنبور‌عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور خاطرنشان کرد: با همکاری موسسه استاندارد به دنبال جداسازی عسل‌های تقلبی از سالم و معرفی استانداردی برای عسل طبیعی هستیم که در پایان این همایش یکی از عسل‌های شناسایی شده و منطبق با این استانداردها توسط سازمان استاندارد و تحقیقات کشاورزی معرفی می‌شود.

 

پاسخ دهید