زنبور.نت > اخبار > اقتصادی > تحقق نیافتن رشد میانگین تولید عسل در برنامه چهارم توسعه

تحقق نیافتن رشد میانگین تولید عسل در برنامه چهارم توسعه

رییس انجمن زنبورعسل گفت: بر اساس برنامه چهارم میانگین تولید عسل از ۱۲ کیلو گرم باید به ۱۴ کیلوگرم می رسید که در این قسمت اهداف محقق نشده است.

طهماسبی درگفتگو با خبرنگار پایگاه تخصصی علمی زنبور افزود: پس از انقلاب تعدادی کلنی های مدرن در ایران افزایش قابل توجهی داشته است و تعداد کلنی های مدرن از ۸۵۰ هزار کلنی در سال ۵۶ به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار کلنی در حال حاضر رسیده است.

وی تصریح کرد: در مقابل تعداد کلنی های بومی افزایش قابل توجهی نداشته زیرا وزارت جهاد سازندگی پیشین برنامه تبدیل کلنی های سنتی را در دستور کار خود قرار داده بود.

طهماسبی یادآور شد: تعداد کلنی های بومی در ایران بیش از ۳۵۰ هزار کلنی است.

رئیس انجمن زنبورعسل به تشریح وضعیت تولید عسل در ایران طی دهه ۷۰ و ۸۰ خاطرنشان کرد: روند تولید عسل طی دهه های گفته شده صعودی و همواره رو به افزایش بود اما در سال های پایانی دهه ۸۰ به دلیل وابستگی صنعت زنبور داری به شرایط اقلیمی نوساناتی در تولید ایجاد شد.

 

پاسخ دهید