زنبور.نت > اخبار > عمومی > رابطه مستقیم عشق و زنبور

رابطه مستقیم عشق و زنبور

عشق در چین با مدفون شدن یک زوج چینی به اثبات رسید. این زوج با خطرناک جلوه دادن عشق و برای اثبات وحدت و یکی بودن، خود را در زیر یک میلیون زنبور مدفون نمودند.

این مرد زنبوردار چینی با متقاعد نومدن همسر خود و برای اثبات عشق در زندگی مشترک خود را در پوششی از زنبور های عسل قرار دهند.

گفتنی است که وزن این زنبورها ۹۶٫۵ کیلوگرم بود.آن مرد بیان کرد که نسبت به زنبورها آشنایی دارد و نیش آنها در او اثر نمی‌گذارد.

وی میگوید یک بار توسط ۴۰۰ زنبور گزیده شده است اما برایش اتفاقی پیش نیامده است و این در حالی است که اگر این اتفاق برای یک فرد عادی رخ دهد حتما خواهد مرد. آنها در حالیکه دستان یکدیگر را گرفته بودند کم کم با پوشش زنبوری پوشیده شدند.

پاسخ دهید