زنبور.نت > اخبار > عمومی > زنبوران زرد و ساخت کندوی رنگین کمان

زنبوران زرد و ساخت کندوی رنگین کمان

زنبورهای بی عسل قادر به ساخت کندو با کاغذهای رنگی هستند.

کندوی زنبور زردبا اینکه بسیاری زنبورهای بی‌عسل را بی‌فایده و حتی موجوداتی مزاحم می‌دانند، آنها نقشی بسیار حیاتی در کنترل جمعیت حشرات و دفع طبیعی آفات دارند چراکه تقریبا تمام گونه‌های حشراتی که آفت کشاورزی و باغداری محسوب می‌شوند دست‌کم یک گونه زنبور بی‌عسل به عنوان شکارچی یا انگل آنها وجود دارد به همین دلیل استفاده از زنبورهای بی‌عسل برای کنترل بیولوژیکی آفات در حال گسترش است.

حالا دانشجوی بیولوژی دانشگاه فلورانس تصمیم گرفته بازی جدیدی با این موجودات مفید! انجام دهد که نتیجه‌ آن بسیار شگفت انگیز است او کاغذهای رنگی را در اختیار زنبورهای قرار داد و آن‌ها هم با همان کاغذهای رنگی شروع به ساخت کندوهایی رنگارنگ کردند.