زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > آفت کش دلیل اصلی مرگ و میر زنبوران عسل

آفت کش دلیل اصلی مرگ و میر زنبوران عسل

به گفته کارشناسان علت اصلی مرگ و میر گسترده زنبورهای عسل در اروپا استفاده فزاینده از آفت‌کشها است.

کمیسیون اروپا سه آفت کش خاص را که حاوی نئوکوتینوئید هستند مسبب این وضع می‌داند. ماده نئوکوتینوئید برای نابودی آفتهای ذرت، کلزا، آفتاب گردان و پنبه استفاده می‌شود.

کمیسیون اروپا عقیده دارد این محصولات موجب گم شدن زنبورها و پیدا نکردن کندوهایشان می‌شود.

طی پانزده سال گذشته میزان مرگ و میر در کلنی‌های زنبور عسل سی درصد افزایش یافته است.

نایب رئیس انجمن پرورش‌دهندگان زنبور عسل در سوئیس عقیده دارد، باید هر چه سریعتر این آفت کش‌ها را ممنوع کرد.

کارشناس مسئول Conkoni گفت: علائمی واضع در ایتالیا و فرانسه ثابت کرده است مرگ‌و‌میر این زنبورها مستقیما به استفاده از این آفت کشها ارتباط دارد. باید تحقیقات علمی مستقلی برای برآورد نقش واقعی این مواد پیش برد.

این آفت کشها را شرکت‌های آلمانی بایر و سوئیسی سینجنتا تولید می‌کنند.

به گفته کارشناسان حتی دز اندکی از این آفت کشها موجب تضعیف زنبورهای عسل می‌شود.

پاسخ دهید