زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > رمز گشایی حرکات زنبورهای عسل

رمز گشایی حرکات زنبورهای عسل

پژوهشگران در آلمان بر این باورند که رقص زنبورهای عسل روشی بسیار مهم برای برقراری ارتباط و انتقال پیام است.

به گزارش مونیتورینگ، به زعم این پژوهشگران زنبورها پس از پیداکردن غذا یا هر چیز مهم دیگر به هنگام بازگشت به کندو حرکاتی رقص مانند از خود نشان می‌دهند و سایر زنبورها با شرکت در این رقص پیام را دریافت کرده به سوی آن منبع حرکت می‌کنند.

اگرچه مشاهده دقیق رفتار زنبورها کمک بسیاری به محققین در راستای رمز گشایی از عادات و اعمال این موجودات می‌کند، گروهی از دانشمندان آلمانی این مشاهده را کافی ندانسته روش‌های تعامل با این موجودات را امتحان می‌کنند.

یکی از این روش‌‌ها استفاده از روبات زنبوری شکل است که با تقلید رقص زنبورها محققان را در تفکیک قسمت‌هایی که حاوی اطلاعات است از سایر اجزای رقص یاری می‌دهد.

رقص زنبورها که به آن ارتباط سمبولیک می‌گویند تنها نمونه در دنیای حشرات است و دانشمندان دهها سال است سعی در کشف رمز و راز آن دارند.

پاسخ دهید