زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > ساخت ربات پرنده‌ای همچون زنبور عسل

ساخت ربات پرنده‌ای همچون زنبور عسل

گروهی از دانشمندان می کوشند با مطالعه مغز زنبور عسل، ربات پرنده‌ای اختراع کنند که حس بویایی داشته باشد و بتواند مانند زنبورهای واقعی بوهای مختلف را از هم تشخیص دهد.

گروهی از دانشمندان دانشگاه های شفیلد و ساکس بریتانیا می‌کوشند رباتی بسازند که به کمک هوش مصنوعی خود بتواند همانند حیوانات زنده فعالیت های پیچیده را بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام دهد. آنها در حال حاضر با مطالعه بر روی زنبور عسل می‌کوشند از مغز این حیوان برای ساخت چنین رباتی الگوبرداری کنند.

تولید و توسعه مغز مصنوعی یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دانشمندان رشته هوش مصنوعی است. آنها برای فائق آمدن بر این چالش، مغز انسان و حیوانات مختلفی مثل موش و میمون را مورد مطالعه قرار می‌دهند. بررسی مغز حشراتی مثل زنبو عسل که به صورت جمعی زندگی می‌کنند، نیز می‌تواند دانشمندان را در این مسیر یاری کند، چرا که مغز این حشرات در مقایسه با مغز حیوانات دیگر سازوکار ساده تری دارد اما در عین حال می تواند فعالیت های شناختی بسیار پیچیده ای را انجام دهد.

دانشمندان اظهار امیدواری کرده‌اند با انجام این مطالعات ربات پرنده‌ای بسازند که بتوان از آن برای جست‌و‌جو و بررسی بوهای مختلف استفاده کرد.

ترکیب پژوهش های مربوط به مغز موجودات زنده و ربات های مصنوعی رویداد جدیدی نیست و دانشمندان دیگری نیز آن را انجام داده‌اند. در سال ۲۰۰۸ پژوهشگران دانشگاه دوک بریتانیا با همکاری دانشمندان ژاپنی طی مطالعه‌ای از یاخته‌های عصبی مغز میمون برای کنترل یک ربات مصنوعی بهره بردند. آنها هدف خود از این تحقیق را کمک به افراد معلول و فلج اعلام کرده بودند.

دانشمندان دانشگاه آریزونا نیز چند سال قبل موفق شدند مغز یک شب‌پره را به یک ربات کوچک متصل کنند. این ربات می‌توانست با دریافت سیگنال‌هایی از مغز شب پره حرکات و فعالیت‌های موردنظر او را انجام دهد. مثلاً وقتی وسیله ای به این شب پره نزدیک می شد، این ربات می‌توانست از آن دور شود.

دانشمندان دانشگاه آریزونا در آن زمان پیش‌بینی کرده بودند که انسان ها در سال های بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ از نوعی رایانه های هیبریدی یا ترکیبی استفاده خواهند کرد که فناوری های سخت افزاری را به بافت های ارگانیک بدن انسان پیوند می‌زند.

 

پاسخ دهید