زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > طراحی و ساخت کیت استخراج DNA از زنبور عسل

طراحی و ساخت کیت استخراج DNA از زنبور عسل

پژوهشگران امور بین المللی مؤسسه تحقیقاتی امور دامی با طراحی و ساخت کیت استخراج DNAاز زنبور عسل دستاوردی جدید را به نمایش گذاشتند.

نعمت الله اسدی، مسئول امور بین الملل مؤسسه تحقیقات امور دامی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه دانش باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه موفقیت در اجرای تکنیک های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی منوط به داشتن منبع DNA با غلظت مطلوب و عاری از هرگونه ناخالصی است.

وی افزود: بنابراین انتخاب و اجرای دستور العمل مناسب جهت استخراج DNA ژنومی با کمیت و کیفیت مطلوب از نیازهای بنیادی زیست شناسی مولکولی است که این موضوع به خصوص در مورد بعضی از موجودات از جمله زنبور عسل به دلیل اندازه کوچک بدن و وجود لایه کیتینی بسیار حائز اهمیت است.

اسدی تصریح کرد: متأسفانه پروتکل های ارائه شده از سوی منابع خارجی ضمن لزوم کار با مواد شیمیایی خطر از جمله ماده شیمیایی فنل و از طرفی با توجه به امکانات و کیفیت مواد شیمیایی موجود در بازارهای داخلی امکان دستیابی به DNA زنبور عسل با کیفیت بسیار مطلوب را عملاً‌ غیر ممکن می سازد.

وی خاطرنشان کرد: پس از حدود ۱۰ سال تجربه این کیت ساخته و با کمک آن قادر به استخراج حداقل زمان و ایمنی مطلوب DNA زنبور عسل شده ایم.

پاسخ دهید