زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > آغاز طرح پایش زنبورستان‌ها دراصفهان

آغاز طرح پایش زنبورستان‌ها دراصفهان

اجرای طرح پایش زنبورستانهای عسل استان اصفهان آغاز شد.

کارشناس مسئول طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در این طرح قرار است پنج درصد از جمعیت زنبورعسل این استان تا یک ماه دیگر پایش شود.

مصطفی کردآبادی، استان اصفهان را یکی از استان های پیشرو در تولید و بسته‌بندی عسل دانست و افزود: در این طرح پنج درصد از  ۸۰۰ هزار کلنی زنبور عسل این استان پایش می‌شود.

وی جلوگیری از کاهش جمعیت زنبور و استفاده از دارو  و سموم در زنبورستان‌ها را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: طرح پایش زنبور عسل برای شناسایی و پیشگیری بیماری‌های باکتریایی لوک اروپایی‌، آمریکایی‌، کنه واروار، آکارپیس و نوزما اجرا می‌شود.

بیش از دوهزار و۵۰۰  نفر زنبوردار و ۱۴ شرکت تعاونی تولید در شهرستان‌های استان  با بیش از  پنج هزار فرصت شغلی در زمینه پرورش زنبور عسل فعالیت می‌کنند.