زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > اصفهان رتبه دار سومین شهر کندودار

اصفهان رتبه دار سومین شهر کندودار

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سالیانه حدود ۵ تا ۶ درصد عسل تولیدی در استان اصفهان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

زهرا فیضی اظهار داشت: استان اصفهان با تولید سالیانه شش هزار تن عسل در رتبه سوم تعداد کلنی در کشور قرار دارد.

وی بیان داشت: در صورت افزایش میزان تولید عسل، صادرات هم افزایش می‌یابد و زنبورداران اصفهانی از سود بیشتر برخوردار می‌شوند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اذعان داشت: در حال حاضر در استان اصفهان، چهار هزار نفر زنبوردار با داشتن تعداد ۷۱۱ هزار کلنی به پرورش زنبور عسل مشغول هستند و سالیانه حدود شش هزار تن عسل در استان تولید می‌شود.

فیضی با بیان اینکه خشکسالی، مهم‌ترین عامل کاهش تولید عسل در استان اصفهان بوده است، ادامه داد: در سال های قبل از خشکسالی میزان عسل تولیدی اصفهان بیشتر از میزان کنونی بود اما بروز خشکسالی های مستمر باعث کاهش تولید سالیانه عسل شده و اکنون حدود چهارهزار تن عسل در سال از کلنی‌های موجود برداشت می‌شود.

وی تأکید کرد: سالیانه حدود پنج تا شش درصد عسل تولیدی در استان اصفهان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.