زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > افزایش عسل استان مرکزی

افزایش عسل استان مرکزی

تعداد یک هزار و ۶۰۰ فروند ملکه اصلاح ن‍ژاد شده به صورت رایگان در اختیار زنبورداران قرار گرفت.

مجید آذر مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، افزود: هدف از اجرای این طرح توزیع ملکه اصلاح نژاد شده در بین زنبورداران و افزایش جمعیت کلنی‌های زنبورعسل است.

وی اظهار کرد: تولید عسل در سال گذشته در استان مرکزی ۵۳۰ تن بود که با توجه به بارندگی‌های فصل بهار و رویش خوب گیاهان مرتعی در سال جاری پبش‌بینی تولید بیشتری وجود دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه میزان تولید عسل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ تن افزایش دارد، افزود: هم اکنون ۸۰ هزار کلنی زنبورعسل دراستان مرکزی وجود دارد و بیش از یک هزار و ۳۰۰ بهره بردار در این حوزه اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از بهره‌برداران این بخش به صورت اختصاصی و ثابت در تولید عسل فعالیت می‌کنند، گفت: در سال جاری در راستای تقویت بخش زنبور عسل در استان و حمایت از زنبورداران تعداد یک هزار و ۶۰۰ فروند ملکه اصلاح شده زنبور عسل به صورت رایگان در اختیار زنبورداران قرار گرفت.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، اظهار کرد: همچنین در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری مقدار ۵ هزار کیلوگرم کیک گرده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خریداری و به منظور افزایش جمعیت زنبور در اختیار زنبور داران قرار گرفت.

این مقام مسوول گفت: شهرستان خمین به عنوان قطب تولید عسل استان مرکزی است که با تعداد زیادی از کلنی های زنبور، سهم عمده تولیدات را به خود اختصاص داده است.