زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > حمایت بیمه دی به زنبورداران

حمایت بیمه دی به زنبورداران

کارشناس بیمه دی پیشنهاد طرح بیمه زنبورعسل را به بیمه مرکزی ارایه داد.

علی حیدرپور کارشناس بیمه دی دومین طرح بیمه‌نامه خود با عنوان پیشنهاد طرح بیمه زنبورعسل را به بیمه مرکزی ارایه داد. وی پیش از این طرح پوشش غرامت و جبران هزینه‌های پزشکی بیمه جنین را به بیمه مرکزی ارایه داده بود.

حیدرپور درباره اهداف خود در ارایه این طرح گفت: با ارایه این بیمه‌نامه علاوه بر اینکه از آسیب‌های احتمالی پیشگیری می‌شود، می‌توان برای حمایت از تولید داخلی نیز گام برداشت.

وی در توضیح پوشش‌های طرح خود افزود: این بیمه‌نامه شامل بیمه‌های حوادث ناگهانی، تلفات در سیل، زلزله و صاعقه می‌شود.

حیدرپور با بیان اینکه این دومین طرح وی به حساب می‌آید عنوان کرد: حمایت‌ها و توجه تیم مدیریتی بیمه دی به نوآوری و ارایه پیشنهادات، من را برآن داشت ایده‌های خود را به عنوان طرح بیمه‌نامه ارایه بدهم.