زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > ۹۰% ارزش افزوده زنبور عسل در تولید مرکبات

۹۰% ارزش افزوده زنبور عسل در تولید مرکبات

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: بیش از نود درصد ارزش افزوده زنبور عسل را در تولید میوه مرکبات و ده درصد دیگر را مربوط به زنبور عسل و سایر فرآورده های آن عنوان کرد.

اکبرپور افزود: گرده‌افشانی زنبور عسل با انتقال مکانیکی گرده گل از قسمت پرچم به قسمت کلاله و مادگی گل صورت می‌پذیرد و تاثیر زنبور عسل در امر تلقیح گل‌ها و شکوفه‌ها بویژه در گیاهان زراعی و مرتعی و باغات میوه قابل توجه است.

وی با بیان اینکه عمل گرده‌افشانی بوسیله باد، آب، جاذبه زمین، جانوران و حشرات، بویژه زنبور عسل انجام می‌گیرد، نقش زنبور عسل را در بین کلیه عوامل ۹۶ درصد اعلام کرد و گفت: نود درصد ارزش افزوده زنبور عسل در تولید میوه مرکبات و ده درصد دیگر مربوط به زنبور عسل و سایر فرآورده‌های آن شامل موم و پره موم، ژل رویال، تولید زهر است.

وی از باغداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خواست از این فرصت و نقش زنبور عسل حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

پاسخ دهید