زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > آیا شربت شکر کیفیت عسل را کم می کند؟

آیا شربت شکر کیفیت عسل را کم می کند؟

زنبور عسل برای تأمین گرمای کندو در زمستان، تخمریزی کردن و پرورش نوزاد، ژله رویال تولید کردن، موم بافی، پرواز کردن به بیرون کندو و… به شهد نیاز دارد.

با توجه به کمبود بارش‌ها و زیر کشت رفتن اکثر زمین‌ها، زیاد شدن زنبور و رعایت نکردن فاصله و… میزان شهد طبیعی محیط اطراف ممکن است جوابگوی نیازهای زنبور عسل نباشد، بنابراین با شربت شکر جبران کمبودها را انجام می‌دهیم و به رشد و سرعت پیشرفت کلنی زنبور عسل کمک می‌کنیم.

شربتی که در زمستان و اوایل بهار به زنبور داده می‌شود صرف تولید عسل نمی‌شود و تنها صرف نیازهای طبیعی زنبور مثل تخمریزی و موم بافی می‌شود و به مصرف می‌رسد.

بنابراین شربت دادن وقتی کیفیت عسل را کم می کند که در فصل ذخیره سازی داده شود و غلیظ باشد .به اندازه زیاد داده شود، ذخیره شود و در کندو باقی بماند و با شهد طبیعی مخلوط شود.

با تنظیم غلظت شربت و به اندازه دادن و دقت کردن به مقدار ذخیره عسل کندوها و با کوچ مناسب کیفیت عسل تولیدی خود را بالا ببرید.

منبع

منبع

  • عبدالرسول حافظی (زنبوردار)