زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > تأثیر شکرک بر کیفیت عسل

تأثیر شکرک بر کیفیت عسل

در اذهان عمومی شکرک زدن عسل حالتی غیر قابل قبول و نامطلوب است.

وقتی این عمل بصورت طبیعی و کنترل نشده اتفاق بیافتد لایه‌های کریستاله شده با لایه های آب احاطه شده و باعث می‌شود در این قسمت‌ها میزان رطوبت عسل بیشتر از حد نرمال آن شده و با ایجاد محیط مناسب موجب تخمیر قندهای عسل گردد.

  • نحوه نگهداری چه تأثیری بر کریستالیزاسیون عسل دارد؟

در دمای اتاق شکرک ممکن است پس از هفته ها یا ماهها (و ندرتا” روزها) شروع شود. با نگهداری صحیح میتوان از این پدیده جلوگیری کرد. بخصوص نگهداری در دمای مناسب.

دمای پائین‌تر از ۱۰ درجه سانتی گراد برای جلوگیری از شکرک بسیار مناسب است‌. دمای متوسط (۲۱-۱۰ درجه سانتی گراد‌) معمولا” به کریستالیزاسیون کمک می‌کند . دمای بالا ۲۷-۲۱ درجه سانتی گراد کریستالیزاسیون را کمتر می‌کند ولی از کیفیت عسل نیز می‌کاهد. دمای بالاتر از ۲۷ درجه سانتی گراد از کریستالیزاسیون تقریبا” جلوگیری کرده ولی با کمک به تخمیر باعث کاهش شدید کیفیت عسل می‌گردد.

عسل فرآوری شده باید بین ۲۴-۱۸ درجه سانتی گراد و عسل فرآوری نشده باید در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود همچنین مطالعات نشان می‌دهد که پس از نگهداری عسل مایع در دمای صفر درجه سانتی‌گراد حداقل به مدت ۵ هفته می‌توان آنرا در دمای حدود ۱۴ درجه سانتی گراد به مدت طولانی بدون شکرک زدن نگاه داشت‌.