زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > جلوگیری از کریستالیزاسیون عسل

جلوگیری از کریستالیزاسیون عسل

در ابتدا با نگهداری صحیح و حرارت دادن یا صاف کردن می‌توان از رس کردن عسل جلوگیری کرد.

همچنین نگهداری آن در دمای (۷۱-۴۰ درجه سانتی گراد) در طول زمان بسته بندی می‌تواند جلوی از کریستالیزه شدن شود. حرارت دادن ملایم نیز با حل کردن کریستال‌ها شکرک‌ زدن را به تاخیر می اندازد.

حرارت بالا و نسبتا”سریع تا دمای (۷۱-۶۰ درجه سانتی گراد) نیز علاوه بر حل کردن کریستال‌ها حباب‌های هوائی را که در عسل وجود داشته و می‌توانند دوباره به کریستالیزاسیون کمک کنند را خارج می‌سازد.

فیلتر کردن نیز ذرات ریز را که می‌توانند به عنوان هسته‌های اولیه عمل کرده و به شروع کریستالیزاسیون کمک کنند خارج می‌سازد‌. عسلی با نسبت پائین گلوکز به آب بیشتر تمایل به مایع ماندن دارد.

  • آیا انواع خاصی از عسل سریعتر شکرک می زنند؟

با اینکه بیشتر انواع عسل پس از استخراج شکرک می‌زنند ولی آنهائیکه گلوکزشان کمتر از ۳۰ % است مثل Tupelo و Sage در مقابل کریستالیزاسیون از خود مقاومت نشان می‌دهند.

  • آیا ظرف نگهداری عسل در شکرک زدن آن تاثیر دارد؟

عسل به رطوبت اطراف خود حساس است. اگر در ظروف پلی اتیلنی با دانسیته پائین نگهداری شود می‌تواند رطوبت خود را از دست داده (از طریق جدار ظرف) که این امر با افزایش نسبت گلوکز به رطوبت به کریستالیزاسیون سریعتر کمک می‌کند.

بنابراین برای نگهداری طولانی عسل ظروف استیل مقاوم به نفوذ رطوبت و هوا توصیه می‌شود.