زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > شکرک زدن عسل طبیعی

شکرک زدن عسل طبیعی

آنچه که در اصطلاح “شکرک زدن” می‌گویند و به خاطر وجود کلمه شکر در ذهن تقلبی بودن عسل را تداعی می‌کند، چیزی جز پدیده “بلور شدن” یا “کریستالیزاسیون” نیست.

عسل به علت درصد بالای مواد قندی که دارد در واقع یک ماده جامد است که تحت شرایط بسیار شکننده‌ای بصورت مایع قرار دارد.

این ماده اشباع شده قندی “‌گلوکز، فروکتوز و مالتوز” باید در واقع جامد باشد، ولی به طور اتفاقی مایع است. به همین دلیل به محض اینکه شرایط مطلوب شود این تغییر فیزیکی یعنی شکرک زدن، پدیدار می‌گردد.

متاسفانه این موضوع به حدی تاثیر سوء در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که از یک طرف مشکل بزرگی را برای تولید‌کننده در جریان عرضه به بازار و از طرف دیگر برای مصرف‌کنندگان از نظر طبیعی بودن عسل مایع به وجود آورده است.

باید توجه داشت که شکرک‌زدن و خاصیت تبلور عسل، دلیل عدم مرغوبیت آن نیست و بعضی افراد به غلط عسل بلوری شده را مصنوعی یا تقلبی می‌دانند.

پاسخ دهید