زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > عسل آفتابگردان و مساله کاهش جمعیت

عسل آفتابگردان و مساله کاهش جمعیت

در اواخر تابستان پس از برداشت عسل کوهستان می توان حدود ۱۰ کیلوگرم عسل از هر کندو در مزارع آفتابگردان برداشت کرد.

در حین تولید عسل آفتابگردان کلنی‌ها افت جمعیتی شدیدی پیدا می‌کنند. که به هیچ وجه نباید باعث نگرانی شود. این مسئله به دلیل پیر بودن زنبورها و فعالیت شدید آنها است. این زنبورهای تلف شده هیچکدام برای فصل سرد باقی نمی‌مانند ولی چون تلفات و کاهش جمعیت در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد باعث نگرانی بعضی زنبورداران می‌گردد.

راه چاره این است پس از برداشت کامل عسل آفتابگردان، کندوها را به محلی که گرده فراوان است برده و آنها را با شربت شکر  (۱:۱)جهت ذخیره سازی زمستانی تغذیه کنید. ملکه شروع به تخم‌ریزی نموده و جمعیت کلنی به مقدار زیادی بازسازی می‌گردد.

سعی کنید قبل از این مرحله حتماً با کنه واروآ مبارزه صورت گیرد .

در مورد عسل آفتابگردان ذکر چند نکته لازم است :

  • به هیچوجه عسل آفتابگردان در کندو باقی نماند. چون شکرک زده و زنبورها در زمستان نمی توانند از  استفاده کنند و از بی‌غذائی می‌میرند.
  • بهتر است در مورد شکرک زدن عسل آفتابگردان به مشتریان خود راهنمائی لازم را انجام دهید.
  • عسل آفتابگردان دارای عطر و طعم خیلی خوبی است.
  • عسل آفتابگردان به دلیل داشتن گلوکز بیشتر، خواص تب بری و ضد تشنج و همچنین پائین آورنده کلسترول خون می‌باشد.

پاسخ دهید